Velkommen til Oppvekstportalen i Sør-Varanger kommune!


Søknad om plass i barnehage eller SFO
Dersom du er folkeregistrert i Sør-Varanger kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)
Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Sør-Varanger kommune), så kan du søke uten å være innlogget.
Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer. Etter at søknaden er sendt, må du logge inn for å legge til dine kontaktopplysninger.
Ved søknad om bytte av barnehage eller SFO, må ny søknad registreres.
Ved søknad om endring av plasstørrelse i barnehage, må også ny søknad registeres.

Søknadsfristen til hovedopptaket i barnehage er 1. mars. For SFO er søknadsfristen 1. april

Søkere til Kirkenes barnehage i 2023 må påregne plassering ved Hesseng flerbrukssenter fram til nye Kirkenes barnehage står klar.

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- endre type plass (SFO)
- si opp eksisterende plass

Innmelding i skolen for nye 1. klassinger
Dersom du har mottatt brev om at ditt barn skal begynne på skolen til høsten, skal du logge deg inn med ID-porten her og bekrefte skoleplassen. Følg anvisninger etter at du har logget inn.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID/BankID)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten